Program Masterklas w Lubelskiej Szkole Fotografii został przygotowany z myślą o zaawansowanych fotografach, zarówno absolwentów Studium Lubelskiej Szkoły Fotografii lub innych szkół fotograficznych, jak i wszystkich, którzy przekonają nas swoim portfolio podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nasze Masterklasy poprzez intensywny kontakt z cenionymi wykładowcami pozwalają doskonalić umiejętności fotograficzne w wybranej dziedzinie.

Program Masterklasy Moda i Akt to synteza teorii i praktyki, która umożliwi poznanie tajników pracy fotografa fashion, glamour i nude. Podczas organizowanych przesz Lubelską Szkołę Fotografii sesji fotograficznych słuchacze mają okazję samodzielnie pracować na planie zdjęciowym pod merytoryczną opieką wykładowców. Cykl sesji fotograficznych dla uczestników Masterklasy Moda i Akt wychodzi poza ćwiczeniowe sesje studyjne z udziałem modelki, tym razem wykładowcy kładą nacisk na kreacyjny aspekt sesji, który może być rozwinięty dzięki zdobytej wcześniej przez słuchaczy wiedzy technicznej.

Sesje fotograficzne uzupełnione są zajęciami teoretycznymi z zakresu fotografii mody i aktu oraz analizą fotografii, dzięki którym słuchacze mogą wzbogacić swoje inspiracje i w pełni świadomie budować własną twórczość. Absolwent Masterklasy potrafi samodzielnie wyprodukować sesję modową lub aktową, zna zasady świata mody, wie, gdzie szukać osób do współpracy, takich jak modelka, makijażystka czy stylista.

Na zakończenie nauki absolwenci przygotowują wspólną publikację składającą się ze starannie wyselekcjonowanych fotografii swojego autorstwa.


Wykładowcy:
Marta Zgierska, Maciej Rukasz, Paweł Adamiec, Tomek Piekut–Jóźwicki.

Forma prowadzenia zajęć:
Masterklasa trwa 1 rok, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (10 zjazdów co trzy tygodnie, soboty i niedziele, łącznie 120 godzin zajęć). Każdy słuchacz Lubelskiej Szkoły Fotografii może korzystać z nielimitowanych konsultacji u wszystkich wykładowców.


Zaświadczenia:
Jesteśmy placówką prowadzącą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 212 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2012 r.,
poz. 186.


Koszt:
5000zł (4500 zł czesne, 500 zł wpisowe płatne po zakwalifikowaniu się do masterklasy), istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Pamiętaj, w naszej szkole dla maksymalnego komfortu nauki ilość miejsc w jednej grupie jest ograniczona do 10 osób.

Rekrutacja:
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne konsultacje.
W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.