Program Masterklas w Lubelskiej Szkole Fotografii został przygotowany z myślą o zaawansowanych fotografach, zarówno absolwentów Studium Lubelskiej Szkoły Fotografii lub innych szkół fotograficznych, jak i wszystkich, którzy przekonają nas swoim portfolio podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nasze Masterklasy poprzez intensywny kontakt z cenionymi wykładowcami pozwalają doskonalić umiejętności fotograficzne w wybranej dziedzinie.

Pod opieką merytoryczną wykładowców słuchacze Masterklasy realizują obrany temat z zakresu reportażu lub dokumentu – całoroczna praca nad tematem pozwala wykonać zaangażowany i pogłębiony materiał fotograficzny. Dodatkowe zadania praktyczne uczą elastyczności i pozwalają odnaleźć się w każdej reporterskiej sytuacji.

Zajęcia teoretyczne oraz analiza fotografii dają słuchaczom niezbędną podbudowę merytoryczną, dzięki której mogą fotografować i edytować wykonane zdjęcia w pełni świadomie. W trakcie Masterklasy słuchacze będą doskonalić umiejętność budowania historii w reportażu i układania cyklu fotograficznego. Absolwent Masteklasy jest w pełni samodzielnym fotografem, który dzięki zdobytej wiedzy może poświęcić się realizacji zarówno szybkich, prasowych materiałów, jak i długoterminowych, pogłębionych projektów fotograficznych.

Na zakończenie nauki absolwenci przygotowują wspólną publikację składającą się ze starannie wyselekcjonowanych fotografii swojego autorstwa.


Wykładowcy:
Dorota Awiorko–Klimek, Jacek Szydłowski, Jacek Świerczyński, Kuba Rubaj, Tomek Piekut–Jóźwicki.

Forma prowadzenia zajęć:
Masterklasa trwa 1 rok, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (10 zjazdów co trzy tygodnie, soboty i niedziele, łącznie 120 godzin zajęć). Każdy słuchacz Lubelskiej Szkoły Fotografii może korzystać z nielimitowanych konsultacji u wszystkich wykładowców.

Zaświadczenia:
Jesteśmy placówką prowadzącą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 212 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2012 r.,
poz. 186.

Koszt:
3500zł (3000 zł czesne, 500 zł wpisowe płatne po zakwalifikowaniu się do masterklasy), istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Pamiętaj, w naszej szkole dla maksymalnego komfortu nauki ilość miejsc w jednej grupie jest ograniczona do 10 osób.

Rekrutacja:
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne konsultacje.
W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.