Roczne Studium Fotografii to propozycja dla wszystkich zainteresowanych fotografią, którzy chcą w pełni rozwinąć swoje możliwości. Absolwenci Rocznego Studium Fotografii są przygotowani do samodzielnej pracy zarówno artystycznej, jak i komercyjnej. Studium kończy się obroną pracy dyplomowej w wybranej przez słuchacza pracowni.

Naszym celem jest nauczyć dobrze fotografować. Dlatego zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny, a liczba osób w grupie jest ściśle ograniczona (maksymalnie 10 osób). Zajęcia prowadzone w tematycznych pracowniach polegają na pracy warsztatowej pod okiem wykładowcy, a także na analizie i ocenie fotografii. Pomiędzy zjazdami słuchacze samodzielnie realizują zadane tematy fotograficzne.

Program ułożony jest tak, aby słuchacz poznał wszystkie rodzaje fotografii, a poprzez praktyczną pracę poznał niezbędne zagadnienia teoretyczne zwiększające świadomość obrazu oraz zmysł estetyczny. Absolwent studium posiada także rozeznanie w świecie fotografii współczesnej, a także zna jej historię.

Wykładowcy

Michał Patroń, Lucjan Demidowski, Jacek Świerczyński, Emilia Pluta, Maciej Rukasz, Jacek Szydłowski, Tomek Piekut–Jóźwicki, Paweł Adamiec, Zbigniew Wójcik, Piotr Zugaj, Magdalena Jung, Karol Zienkiewicz.

Forma prowadzenia zajęć:
Studium trwa 1 rok, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (16 zjazdów co dwa tygodnie, łącznie 216 godzin zajęć). Każdy słuchacz Lubelskiej Szkoły Fotografii może korzystać z nielimitowanych konsultacji oraz w pełni wyposażonego studia i ciemni.

Terminy:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, od października do czerwca-lipca.

Zaświadczenia:
Nauka w Rocznym Studium Fotografii kończy się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej. Oprócz dyplomu wydajemy zaświadczenie o ukończeniu nauki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2012 r.,
poz. 186.

Koszt:
5500zł (5000 zł czesne, 500 zł wpisowe płatne po zakwalifikowaniu się do studium). Pamiętaj, w naszej szkole dla maksymalnego komfortu nauki ilość miejsc w jednej grupie jest ograniczona do 10 osób.

Rekrutacja:
08 czerwca do 09 października. Serdecznie polecamy skorzystanie z bezpłatnych konsultacji przed rozmową kwalifikacyjną!