Roczne Studium Fotografii to propozycja dla wszystkich zainteresowanych fotografią, którzy chcą w pełni rozwinąć swoje możliwości. Absolwenci Rocznego Studium Fotografii są przygotowani do samodzielnej pracy zarówno artystycznej, jak i komercyjnej. Studium kończy się obroną pracy dyplomowej w wybranej przez słuchacza pracowni.

Naszym celem jest nauczyć dobrze fotografować. Dlatego zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny, a liczba osób w grupie jest ściśle ograniczona (maksymalnie 10 osób). Zajęcia prowadzone w tematycznych pracowniach polegają na pracy warsztatowej pod okiem wykładowcy, a także na analizie i ocenie fotografii. Pomiędzy zjazdami słuchacze samodzielnie realizują zadane tematy fotograficzne.

Program ułożony jest tak, aby słuchacz poznał wszystkie rodzaje fotografii, a poprzez praktyczną pracę poznał niezbędne zagadnienia teoretyczne zwiększające świadomość obrazu oraz zmysł estetyczny. Absolwent studium posiada także rozeznanie w świecie fotografii współczesnej, a także zna jej historię.

Wykładowcy

Michał Patroń, Lucjan Demidowski, Jacek Świerczyński, Maciej Rukasz, Marcin Sudziński, Tomek Piekut–Jóźwicki, Paweł Adamiec, Zbigniew Wójcik, Piotr Zugaj, Katarzyna Prus, Karol Zienkiewicz.

Forma prowadzenia zajęć:
Studium trwa 1 rok, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (16 zjazdów co dwa tygodnie, łącznie 216 godzin zajęć). Każdy słuchacz Lubelskiej Szkoły Fotografii może korzystać z nielimitowanych konsultacji oraz w pełni wyposażonego studia i ciemni.

Terminy:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, od października do czerwca-lipca.

Zaświadczenia:
Nauka w Rocznym Studium Fotografii kończy się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej. Oprócz dyplomu wydajemy zaświadczenie o ukończeniu nauki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2012 r.,
poz. 186.

Koszt:
5500zł (5000 zł czesne, 500 zł wpisowe płatne po zakwalifikowaniu się do studium). Pamiętaj, w naszej szkole dla maksymalnego komfortu nauki ilość miejsc w jednej grupie jest ograniczona do 10 osób.

Rekrutacja:
25 września do 5 października. Serdecznie polecamy skorzystanie z bezpłatnych konsultacji przed rozmową kwalifikacyjną!